YÖNTEK DANIŞMANLIK REFERANSLAR
İNSAN KAYNAKLARI LİNKLER
İLETİŞİM SİTE HARİTASI
DUYURULAR
 
ISO–9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
ÖZ DEĞERLENDİRME
İSTATİSTİKÎ PROSES KONTROL
TEMEL KALİTE KAVRAMI 
SÜREÇ YÖNETİMİ ve İYİLEŞTİRME 
KIYASLAMA TEKNİKLERİ
ÖNERİ ve İYİLEŞTİRME SİSTEMLERİ 
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNTEMİ 
ÜRETİM KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ 
KALİTE EKONOMİSİ 
TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE KALİTE
 
İPK, TKY
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
KALİTE İYİLEŞTİRME EKİPLERİ
5 S, F.M.E.A., QFD
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
KIYASLAMA TEKNİKLERİ
STRATEJİK PLANLAMA
İLETİŞİM TEKNİKLERİ
LİDERLİK
ISO 18001
HACCP
TS 16949
İÇ DENETÇİ
( EĞİTİM FAALİYETLERİ KURUM İÇİNDE DÜZENLENMEKTEDİR ).

  ISO-9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
 
Amaç: ISO-9000 Bilinçlendirme eğitimi ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi'nin temel yapısı, nasıl uygulanacağı ve kuruluşa sağlayacağı faydalar hakkında çalışmalar.
Kapsam:
Kalite güvence sisteminin tanımı ve tarihçesi
ISO-9000 ve TKY ilişkisi
ISO-9000 Dokümantasyon yapısı
ISO-9000 Standart maddeleri
ISO-9000 Sisteminin kuruluş planı

  ÖZ DEĞERLENDİRME
 
Kapsam:
Öz değerlendirme süreci
Öz değerlendirme araçları
Öz değerlendirme kavramının kuruluş bünyesinde yayılımı
Öz değerlendirme sonuçlarının kullanımı
Öz değerlendirme modelleri

  İSTATİSTİKÎ PROSES KONTROL
 
Kapsam:
İstatistikî kontrol kavramı
Normal dağılım ve merkezi limit teoremi
Pareto şemaları
Sebep sonuç diyagramları
Çetele formları
Histogram
Dağılım Şemaları
Proses yeterlik analizi
Proses yeterlik indeksi

  TEMEL KALİTE KAVRAMI
 
Kapsam:
Kalite tanımları
Toplam kalite yönetimi'nin tarihsel gelişin
Kavramlar (misyon, vizyon, müşteri, süreç, paydaş...)
Toplam kalite yönetimi sistemini kurma aş
Kurum kültürü ve değişimi yönetimi
Liderlik, motivasyon
Ödüllendirme, taltif, takdir modelleri
Performans yönetimi
Özdeğerlendirme
Özdeğerlendirme modelleri
Sürekli iyileştirme

  SÜREÇ YÖNETİMİ ve İYİLEŞTİRME
 
Kapsam:
Süreç kavramı
Süreç yönetimi modeli
Süreç yönetimi'nin mükemmellik modelindeki yeri
Süreç hiyerarşisi
Süreç şemaları
Kritik süreçler
Kritik başarı faktörleri
Süreç iyileştirme yöntemleri
Süreç Analizi
Kıyaslama

  KIYASLAMA TEKNİKLERİ
 
Kapsam:
Kıyaslama ilkeleri
Kıyaslama süreci
Planlama
Proje hazırlığı
En iyi kuruluşların belirlenmesi
Veri toplama ve veri analizi
Uyarlama
Uygulama
Hareket planlarının hazırlanması
Sonuçların izlenmesi

  ÖNERİ ve İYİLEŞTİRME SİSTEMLERİ
 
Kapsam:
Sürekli iyileştirme felsefesi ve TKY' deki yeri
iyileştirme / öneri sistemleri kurulması ve geliştirilmesi
iyileştirme / öneri sistemleri
iyileştirme takımlarının sürekli iyileştirmedeki rolü
iyileştirme takımlarının amaçları ve özellikleri
PUKÖ Çevrimi ve iyileştirme metodolojisi
Problem çözme teknikleri
Beyin fırtınası / nominal grup tekniği
Akış şeması
Sebep sonuç diyagramı
Pareto analizi
Etkinlik analizi

  STRATEJİK PAZARLAMA YÖNTEMİ
 
Kapsam:
Müşteri ve pazar odaklı pazarlama
Firmanın pazarı ve çevresi
Pazar segmantasyonu
Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
Firma içinde pazarlama organizasyonu
Elektronik ticaret ve firma için getirdiği yeni fırsatlar ve tehlikeler

  ÜRETİM KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
 
Kapsam:
Siparişi karşılama, fason imalat
Atölye bazında planlama
Üretim yönetimi
Satın alma yönetimi
Kaynak planlama için yazılımlar ve yazılım seçimi
Kaynak yönetimindeki son gelişmeler Çizelgelerine
Çizelgeleme - kavramsal çalışma
Çizelgeleme - uygulamalı çalışma
Çizelgeleme teknikleri
Tesis planlaması
Tesis - yer seçimi yöntemleri
Tesis - dağıtım kanalları
Tesis yerleşim tasarım teknikleri
Hat dengeleme
Fayda I Maliyet analizi
Fayda/maliyet analizi temel kavramlar
Fayda/maliyet analizi teknikleri
Fayda/maliyet analizi sonucu karar verme

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 
TKY Temel ilkeleri
İletişim Teknikleri
Takım Çalışması
Problem Çözme Disiplini
E.F.Q.M. Modeli
Özdeğerlendirme

  ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ
 
Kapsam:
Çevre kirliliği nasıl oluşuyor? Sanayi kaynaklı çevre kirliliğini yaratan faktörler,
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve çevre yönetim sistemi gerekliliği,
Sisteme giriş nasıl olur?
Çevre politikası ve hedeflerin tespiti,
Şirketlerin çevresel durumlarının tespiti,
Entegre edilmiş yönetim sisteminde çevrenin rolü,
ISO 9000: 2000 ve çevre yönetim siteminin karşılaştırılması,
Çevresel etkiler ve bu etkilerin değerlendirilmesi,
Çevre yönetim planlarının oluşturulması,
Çevre yönetim sisteminin dokümantasyonu,
Çevre yönetimi denetimi,
Çevresel yönetim programı ve gözden geçirilmesi,
Doğrulama faaliyetleri,
Atık yönetimi.

  KALİTE EKONOMİSİ
 
Kapsam:
Optimum kalite ve üretkenlik,
Kalite politikasında maliyet faktörü ve kalite maliyet merkezleri,
Kalite maliyet sistemlerinin amacı ve sınıflandırılması,
Tasarım kalitesi ve uygunluk kalitesi ekonomileri,
Kalite kazanç ilişkisi,
Yönetimin gözlemi,
Kalite maliyetlerinin yönetimi ve maliyet muhasebesi,
Kalite maliyet programı ve analizler,
Kalite maliyet bütçesi ve raporları,
Kalite maliyetlerinin analiz teknikleri ve tahminleri,
Uygulama örnekleri,
Kalite maliyetlerinin azaltılması için yöntemler.

  TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE KALİTE
 
Kapsam:
Tedarikçi kalite sistemi değerlendirilmesi,
Proses belgelendirme,
Satın alma dokümanlarının kontrolü,
Kaynakta inceleme,
Performans değerlendirmesi,
ilk örnek kontrol ve onayı
Giriş kontrolü,
Uygunsuz malzemeler I parametreler,
Satın alma ve malzeme kabul prosedürleri,
Hizmet tedarikçilerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar,
Entegre edilmiş yönetim sistemi içindeki tedarikçilerin değerlendirilmesi.


Min Res: 1024x768dpi, 16 bit. Tüm Hakları Saklıdır © 2004. Hakan Yıldız Yöntek. <Tasarım&Uygulama><www.webdebir.com>